Centrum Lingwistyczne
Andrzej Bownik

www.clab.com.pl

 

 

POLECAMY:

Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka niemieckiego i angielskiego obejmujące m.in.:
- teksty użytkowe (korespondencja prywatna, artykuły prasowe, świadectwa i dyplomy, umowy o pracę, itp.)
- pisma urzędowe (pełnomocnictwa, dokumenty sądowe i inne)
- pisma handlowe (umowy, korespondencja między firmami, itp.)
- inne rodzaje tekstów - także specjalistycznych

Korepetycje i konsultacje językowe w zakresie języka niemieckiego

Sprzedaż książek, podręczników językowych i innych pomocy naukowych

ZAPRASZAMY !!!


Zaprzyjaźnione strony:

www.weba.krasnik.pl - WeB@ Kompleksowe usługi informatyczne

www.rey.krasnik.com.pl - Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

www.deutsch.info.pl - Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego (PSNJN)

itd.....

 

© 2002-2004 by Andrzej Bownik